Kulturhus Eerbeek weer stapje dichterbij.

"Het college van Brummen heeft er alle vertrouwen in...."
Onder de button NIEUWS zie bericht regiobode 23 sept. 2009.


In Eerbeek heeft een aantal instanties, verenigingen en inwoners zich begin 2007 verenigd om gezamenlijk de realisatie van een Kulturhus in Eerbeek te bewerkstelligen. Zij noemen zichzelf de realisatiegroep Kulturhus Eerbeek

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de promotie van het concept ‘Kulturhus’. Enerzijds bij potentiële gebruikers van de voorziening zoals verenigingen, instanties en bedrijven in Eerbeek. Anderzijds is de gemeente Brummen (raad en bestuur) benaderd om deel te nemen aan het initiatief. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er positief gedacht wordt over het initiatief en in bescheiden vorm ambtelijke capaciteit beschikbaar is. Zo wordt het Kulturhus - ruimtelijk gezien - meegenomen in de planvorming rondom het Centrumplan Eerbeek en heeft in de gemeentelijke begroting het Kulturhus een plaats gekregen.

Duidelijk is dat er zowel bij de bevolking, instanties, verenigingen, politiek en gemeentebestuur draagvlak is om tot de realisatie van een kulturhus te komen. De wil is er, nu nog de weg om het te realiseren.

Een Kulturhus, wat is dat?

Het lijkt een term uit het Gelders dialect, echter, de term Kulturhus is van Scandinavische herkomst. Een Kulturhus is een organisatie van samenwerkende instanties, verenigingen en clubs, die hun activiteiten doorgaans uitoefenen in hetzelfde gebouw. Het doel is het behoud van voorzieningen in kleine en middelgrote dorpen en het creëren van sociale samenhang. Daardoor biedt een Kulturhus als een centrale voorziening duidelijk meerwaarde voor de bevolking van Eerbeek.

1 + 1 = 3 en niet 2 halen 1 betalen

 
Update 18-09-10

© JMKwadraat.NL