Locatie

Samenwerking is de droom en het gebouw is het middel

De schets geeft aan elke partijen en faciliteiten een plek kunnen krijgen in het Kulturhus. Dat het gebouw in het centrum gevestigd moet worden is een uitgangspunt , maar de keuze voor een locatie komt op een later moment. Wel zal het een gebouw moeten worden dat een moderne uitstraling heeft en het karakter van een Kulturhus uitstraalt.

Ten aanzien van een centrale locatie doet zich op dit moment een unieke kans voor. Gemeente en betrokkenen zijn bezig een Centrumplan voor de kern Eerbeek te ontwikkelen. Een Kulturhus moet gezien haar functie goed bereikbaar zijn en daarom gevestigd zijn in het centrum. Tegelijkertijd zal een Kulturhus - door haar vele bezoekers - een bijdrage leveren aan de levendigheid van het centrum. De realisatiegroep Kulturhus Eerbeek heeft in de inspraak rondom het Centrumplan dan ook gepleit voor de opname van het Kulturhus in de ruimtelijke opgave. Dit is overgenomen.

 
© JMKwadraat.NL