Plan

De Realisatiegroep Kulturhus Eerbeek heeft een stappenplan opgesteld. Zij zal zich de komende tijd in blijven zetten om dit stappenplan uit te voeren. Het bijgevoegde stappenplan is als schriftelijke reactie op de kadernota van de gemeente Brummen ingediend in mei 2007. Klik voor het Stappenplan.pdf

We bevinden ons intussen in de inventarisatiefase. De realisatiegroep heeft een lijst met potentiële deelnemers opgesteld en ook wordt eind 2007 een quickscan naar de haalbaarheid van het concept uitgevoerd waarvan de resultaten begin 2008 zullen worden gepresenteerd. Hoe dat zal gaan gebeuren wordt begin 2008 besloten. Verdere stappen in dit proces doen we aan de hand van het opgestelde stappenplan.

Potentiële gebruikers

De Bibliotheek en de Stichting Welzijn Brummen hebben aangegeven zich in het Kulturhus te willen vestigen. Daarmee is duidelijk dat deze organisaties meerwaarde zien in het Kulturhus. Daarnaast heeft een aantal verenigingen waaronder muziekvereniging Eendracht, zangvereniging Herleving, dansvereniging Zarazan, shanti koor Brummen aangegeven een groot voorstander te zijn van een theaterzaal in het Kulturhus.

Maar daar moet het niet bij blijven …………………………

Er moeten meer partijen meedoen om de meerwaarde van een kulturhus te benutten en de haalbaarheid te vergroten.

Te denken valt aan;
- een wereldwinkel, postagentschap of andere kleinschalige winkels en loketten
- zorggerelateerde bedrijven of instellingen, zoals fysiotherapie, dokterspost e.d.
- dependance gemeente en andere overheidgerelateerde loketten
- commerciële partijen als banken, verzekeringen, hypotheekadviseurs, reisbureaus
- anderen………………………………
Voor deze organisaties is vestiging in het Kulturhus interessant omdat een kulturhus vele mensen trekt van alle leeftijden en achtergronden. Wanneer uw organisatie van mening is dat zij ook "gebruiker" moet worden van het Kulturhus, laat dat dan weten via de op deze site aangegeven contactmogelijkheid.

 

© JMKwadraat.NL